ŻYJĄC W SPOŁECZEŃSTWIE

Żyjąc w społeczeństwie zorganizowanym politycznie w system państwowy, przyzwyczai­liśmy się do używania terminu „prawo” przede wszystkim dla określenia czynności aparatu władzy związanych z egzekwowaniem np. ustaw, jako utrwalonych materialnie wytworów. Czę­sto też, mówiąc „prawo”, mamy na myśli je­dynie naukę prawa. Wykładnia tekstów praw­nych, systematyzacja rozmaitych czynności dozwolonych, nakazanych i zakazanych przez prawodawcę — oto tylko niektóre dziedziny za­interesowań wyspecjalizowanej gałęzi wiedzy, jaką jest prawoznawstwo uprawiane od czasów rzymskich w cywilizacji europejskiej.Równocześnie, tak w rozważaniach prawo- znawców, jak i w świadomości potocznej, utrzy­muje się inne pojęcie prawa, które nie wydaje się być w sposób konieczny związane z istnie­niem ukształtowanych i mniej lub więcej wy- obeowujących się instytucji władzy.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)