Z SOCJOLOGICZNEJ PERSPEKTYWY

Co jest jednak najważniejsze z perspektywy socjologicznej, to fakt, że takie sytuacje wiążą się z symetrią wzajemnych uprawnień i obo­wiązków. Taka sama porcja kości słoniowej jaką dałem stryjowi, należy mi się od innego z moich krewnych. Za swoje córki dostaję udział w płat­ności ślubnej, ale sam muszę dać bydło na ten cel moim synom. Obok moralnego nakazu po­mocy wzajemnej ten mechanizm symetrii wbu­dowany w prawo zabezpiecza rówmlość wszyst­kich mężczyzn w grupie rodowej i w społecz­ności lokalnej. Równowaga świadczeń należ­nych innym, i uprawnionych roszczeń wobec innych, łączy się w rzeczywistości z faktycznym posiadaniem — dysponowaniem, użytkowaniem korzystaniem z mienia podobnej wartości co mienie będące w faktycznym posiadaniu innych niezależnie od prawnych tytułów własności

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)