WYRAŻONA KONIECZNOŚĆ

Jedni i drudzy mogliby zgodzić się z interpretatywistami, że trzeba zrozumieć poszcze­gólne interpretacje wytworzone przez podmioty działające w społeczeństwie, chcie­liby jednak dysponować zestawem doskonalszych metod badania trafności tych in­terpretacji. Funkcjonaliści za nietrafną uznają wszelką interpretację opartą na partykularnych normach społecznych, a marksiści podejrzliwe patrzą na każdą in­terpretację, gdyż ciąży na niej system klasowej dominacji.Na koniec, i funkcjonaliści i marksiści przeciwstawiają się, jak to nazywają, chwiejnemu relatywizmowi podejścia interpretacyjnego. Interpretatywizm zdaje się wyrażać konieczność zrozumienia wszystkich perspektyw na ich własnych warun­kach. Pragnie odrzucić nasze własne kryteria oceny i każe pogrążyć się w świecie ludzi, których badamy. Wynikałoby z tego, że wszystkie perspektywy są równie wartościowe, dobrze więc zrobimy, rozumiejąc i tolerując każdą.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)