WYODRĘBNIENIE OD RESZTY

Wedle B. Malinowskiego „reguły prawa wy­odrębniają się od reszty reguł pod tym wzglę­dem, że odczuwane są one i uważane jako zobo­wiązania jednej osoby i uprawnione roszczenia innej. Reguły te znajdują swą sankcję nie tylko w motywach natury psychicznej, ale także w określonym społecznym mechanizmie wiążącej siły, opartym (…) na wzajemnej zależności, i wy­rażającym się w równoważącym się szeregu wzajemnych usług, a także w połączeniu takich roszczeń w sploty wielostronnego stosunku”. * Wydaje się, iż poruszono tu tylko część sto­sunków prawnych zachodzących w społeczeń­stwie przedpaństwowym. Istnieją także stosunki asymetryczne zachodzące pomiędzy jednostkami w ramach grup podstawowych tego społeczeńs­twa, takich jak rodzina.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)