WIELE ZARZUTÓW

Wiele zarzutów stawia sią interpretatywizmowi jako metodzie poznawania i ro­zumienia mającej przewyższać inne metody; tu przytoczymy tylko parą z nich. Ani ortodoksyjni marksiści, ani funkcjonaliści nie muszą sprzeciwiać się interpretacyj­nemu podejściu, dopóki nie zakłada się, że społecznych reguł, norm i interpretacji nic da się wyjaśnić głębszymi mechanizmami przyczynowymi. Funkcjonaliści skłonni są łączyć te mechanizmy ze stopniem rozwoju danego społeczeństwa, mar­ksiści – ze zróżnicowanym klasowo stosunkiem do środków produkcji.Jednych i drugich interesuje, jak pewne grupy postrzegają swój świat, jedni i drudzy odrzucają pogląd, że poznanie tego miałoby być naczelną funkcją badań społecznych. Sprzeciwiają się, choć z odmiennych powodów, stanowisku, że nie należy aktorom społecznej sceny przypisywać braku kompetencji. Funkcjonalistom kategoria niekompetencji jest potrzebna, żeby wyjaśnić i usprawiedliwić zróżnico­wanie pozycji społecznych, jakie obejmują uczniowie po ukończeniu szkoły. Mar­ksistom zaś – żeby wykazać i wyjaśnić zjawisko fałszywej świadomości.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)