W PRYMITYWNYCH SPOŁECZEŃSTWACH

W społeczeństwach prymi­tywnych i archaicznych zawsze ma się do czy­nienia z wymianą dóbr, w której nie biorą udzia­łu pojedynczy ludzie, ale „osoby prawne”, jak rody, plemiona lub rodziny. Dokonują one wy­miany bądź bezpośrednio jako grupy, bądź też za pośrednictwem swoich przywódców i wodzów. Wymiana dotyczy przy tym nie tylko dóbr uży­tecznych z gospodarczego punktu widzenia, ale obejmuje również akty tak różnorodne, jak wzajemne świadczenie sobie grzeczności, zapra­szanie na święta, usługi o. charakterze wojsko­wym, wymianę kobiet, potomstwa itd. Wzajem­na wymiana darów różnego typu, mająca pozor­nie charakter świadczonych sobie uprzejmości, w istocie jest ściśle obowiązkowa.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)