UŻYTKOWANA ZIEMIA

Ziemia nie używana przez jednostkę przechodzi z powrotem do dyspozycji społecz­nej. Teren nie użytkowany przez plemię prze­chodzi do dyspozycji innych plemion. Jeżeli wy­łączność uprawnień do danego dobra, np. do zie­mi, istnieje tylko na poziomie grupy społecznej, a nie jednostki, wówczas wszyscy użytkownicy lub ich przedstawiciel podejmują decyzje w sprawach dotyczących danego dobra. Przed­stawiciel grupy, niezależnie od stopnia swojej władzy, nie może w żadnym przypadku trakto­wać uzyskanego prawa do decyzji jako źródła prowadzącego do uzyskania prywatnych upraw­nień w zakresie korzystania i rozporządzania dobrem. Możliwość podejmowania decyzji jest przywiązana do urzędu, do roli społecznej, a nie do osoby. Decyzje powinny być podejmowane w interesie reprezentowanej grupy.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)