UPRAWNIENIA CZŁONKÓW

Uprawnienia członków rodu diel, na własnej ziemi, dotyczą przede wszystkim wyrażania zgo­dy na osiedlenie się nowo przybyłej osoby oraz na przejście przez dany obszar obcych wraz z bydłem, co wiąże się z zezwoleniem na wypas i pojenie bydła. Jeśli wypas jest prowadzony przez mieszkańców sąsiednich obszarów, wów­czas obecni członkowie rodu diel wykonują wobec obcych swoje prawo własności do całego obszaru. Szczególnie starannie strzeże się włas­ności wód rybnych, gdyż połowy dostarczają jednego z podstawowych produktów uzupełnia­jących standardową dietę, złożoną z mleka i pro­sa.Uzyskawszy zgodę na osiedlenie się, przybysz nabywa automatycznie pełnię uprawnień do użytkowania i korzystania z przynależnego do osady obszaru. Może więc stawiać z miejscowe­go budulca chaty i obory, zająć wolną ziemię pod uprawę prosa, prowadzić wypas bydła, ło­wić ryby, polować i zbierać dziko rosnące zie­miopłody.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)