TO, CO POZOSTAJE

To, co pozostało po jednym z małżonków, powinno powrócić do rodu-lineażu, który go wy­dał. Co więcej, rządzi zasada dziedziczenia we­dług płci. A mianowicie kobiety przekazują swo­ją własność indywidualną kobietom, a mężczy­źni mężczyznom. Wynika to z dwóch zasad rzą­dzących gospodarką prymitywną. Wedle pierw­szej, nie można lub trudno jest oddzielić wartość przedmiotu od jego użytkowania, jako że przy braku pieniądza tylko poprzez bezpośrednie użytkowanie można wyrazić wartość jakiegoś dobra. Druga zasada powiada, że dobra powinnv znajdować się w posiadaniu tylko tego, kto umie je użytkować. Przy podziale pracy według płci, większość przedmiotów może być dobrze wyko­rzystana tylko przez osoby tej samej płci co zmarły.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)