SZEROKA PRAKTYKA

Łączy się z tym, szeróko praktykowany we­wnątrz społeczności lokalnej i w pasterskim obozie, obyczaj pomocy wzajemnejości. Ludzie odwiedzają się nawzajem w trakcie posiłków i można bez przesady powiedzieć, ze w każdej chacie co drugi biesiadnik j est sąsia­dem a nie domownikiem. Wypas prowadzi się wspólnie, wspólnie urządza się połow ryb, a od­mowa pożyczenia czegoś nawet mespokrewnio- nemu sąsiadowi zostałaby przyjęta z szym niesmakiem. Wewnątrz społeczności lokal­nej panuje nieustanny ruch przedmiotow, a wy­miana usług jest oparta nie tyle o jakieś scisle określone uprawnienia i obowiązki, ile o prze możną siłę opinii publicznej.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)