STRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA

Struktura całego społeczeń­stwa może być wyrażona za pomocą systemów przeciwstawnych grup rodowych, które są jed­nocześnie wzajemnie od siebie uzależniane dzię­ki zakazowi kazirodztwa, i szerzej — nakazowi egzogamii rodowej. Zadania gospodarcze, przed którymi stoi jednostka, bardzo często nie mo­gą być realizowane wyłącznie w oparciu o siły rodziny i najbliższych krewnych. Potrzebna jest współpraca innych osób. W społeczeństwie, w którym nie ma jeszcze warstw czy jednostek mających wyłączny przywilej dysponowania cu­dzą pracą, cudzym dorobkiem — współpraca ta- ka musi dokonać się w oparciu o zasadę’ rów- norzędnego partnerstwa. Zdaniem wielu wybit­nych etnografów, takich jak B. Malinowski R. Thurnwald, M. Mauss czy C. Levi-Strauss’ jedną z zasad, na której opierają się stosunki własnościowe jak i reguły zawierania mał­żeństw, jest zasada wzajemności.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)