STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE

Na stosunki międzyludzkie powstałe wokół produkcji i dystrybucji wytworzonych dóbr oraz określające je reguły można spojrzeć ze statycz­nego i dynamicznego punktu widzenia. Dotych­czasowe rozważania ilustrowały pierwszy aspekt problemu własności. Można również skupić się na problemie zmiany podmiotów własności i traktować dobra jako będące w ruchu tak w czasie, pomiędzy poszczególnymi pokoleniami ludzkimi, jak i w przestrzeni, to znaczy pomię­dzy poszczególnymi jednostkami i grupami spo­łecznymi. Ruch dóbr w czasie przyjmuje w sfe­rze normatywnej przede wszystkim formę reguł dziedziczenia. Dziedziczenie jest — wedle określenia E. A. Hoebela — przekazywaniem należących do zmarłego uprawnień do dóbr tylko niektórym spośród ludzi, którzy go przeżyli.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)