ŚRODKI I UPRAWNIENIA

Dzięki tym środkom i przysługującym upraw­nieniom do ich wykorzystywania, prawa mate­rialne jednostki nie są czymś zawieszonym w próżni społecznej, czystym ideałem normatyw­nym pozbawionym siły wiążącej i praktycznego znaczenia. Stan walki przeważający w niektó­rych okresach i w niektórych regionach kraju Nuerów nie jest zatem dowodem braku prawa. Walka jest bowiem środkiem, poprzez który prawo zostaje zrealizowane. Istniejącemu po­rządkowi prawnemu bardziej zagraża ten, kto siedzi spokojnie w swojej chacie, choć zabrano mu jego własne mienie, niż ten, kto z bronią w ręku domaga się respektowania swoich praw materialnych. Nie jest to, jak już wspomnieliśmy, stan typowy dla wszystkich społeczności przedpaństwowych i możemy się spotkać z wie­loma  przypadkami, kiedy użycie siły będzie czymś zgoła przeciwnym prawu.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)