RZADKO SPOTYKANE DARY

Dary takie są rzadko spotykane i najczęściej występują wśród najbliższej rodzi­ny, między mężem i żoną oraz rodzicami i dzieć­mi; 2) zwyczajowe płatności odpłacane nieregu­larnie i bez zachowania ścisłej zasady ekwiwa­lentu. I tak np. w odpowiedzi ina coroczne dary, jakie każdy mąż otrzymuje w okresie żniw od braci swojej żony, powinien on od czasu do cza­su ofiarować jakiś klejnot lub świnię. Odwza­jemnienie nigdy nie osiąga pełnej wartości otrzymanych świadczeń; 3) zapłata za wyświad­czone usługi, gdzie wysokość zapłaty jest usta- łona zwyczajowo, ale trudno mówić o ekwiwa­lencie ekonomicznym, ponieważ sama usługa jest bezpośrednio niewymierna; 4) dary odwza­jemnione w formach ekonomicznie równowa­żnych; 5) wymiana dóbr materialnych na przy­wileje, tytuły i wartości niematerialne, a więc typy transakcji, które na tyle zbliżają się do handlu, ze każdy z dwóch właścicieli posiadając cos, co wysoko ceni, wymienia na coś, co ceni jeszcze bardziej.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)