PRZYJĘCIE KOMPENSACJI

W tym czasie chaty i obora zabójcy są zamknięte, a uprawy pozostawione bez opieki. Dopiero po przyjęciu przez stronę poszkodowa­ną kompensacji, na którą składa się 40—50 sztuk bydła, i wykonaniu obrządków oczyszczających w obejściu należącym do zabójcy, ten ostatni może wraz z rodziną przystąpić do swych nor­malnych zajęć.Pertraktacje, które prowadzi „Wódz” są trud­ne, gdyż jak już wspominaliśmy, krewni ofiary powinni wykazywać możliwie najwyższą nie­chęć do przyjęcia kompensacji, a mediator mo­że przeciwstawić tylko groźby o charakterze sakralnym. Wewnątrz społeczności lokalnej bę­dzie im towarzyszyła presja sąsiadów zaniepo­kojonych możliwością rozszerzenia się konfliktu. Rozstrzygnięcie sporu wymaga zawsze zgody wszystkich zainteresowanych: a więc „Wodza” na mediację i każdej ze stron na proponowane przezeń rozstrzygnięcie.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)