PROBLEMATYKA WŁASNOŚCI

Można to interpretować jako zabezpieczenie równego po­działu mienia, przypadającego na mężczyznę, pomiędzy różne „domy” składające się na jego poligyniczną rodzinę. Zasada ta obowiązuje wy­łącznie przy dziedziczeniu bydła nabytego z ra­cji zawarcia związków małżeńskich. Forma na­bycia bydła wpływa zatem na rozdział upraw­nień spadkowych poszczególnych członków ro­dziny.Wracając do problematyki własności musimy podkreślić, że w istocie rzeczy przekazanie płat­ności ślubnej nie jest równoznaczne z przekaza­niem uprawnień własnościowych. Istnieje bo­wiem wiele przypadków, kiedy to aktualni po­siadacze mają obowiązek oddać z powrotem do­kładnie te same sztuki bydła, które otrzymali i to wraz z przychówkiem. Dzieje się tak w przy­padku rozwodu, niezależnie od tego czy z ini­cjatywą rozejścia się wystąpił mąż, czy żona.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)