PRAWA PODMIOTOWE

Z pojęciem tym mamy do czynienia wtedy, gdy mówimy o  tzw. prawach podmiotowych. Myśli o nich ten, kto mówi np. o prawach człowieka i obywatela, o  prawie do słusznej zapłaty za wykonaną pra­cę, o prawie do pracy i do wypoczynku itd.Obydwa te pojęcia nie muszą zresztą pozosta­wać ze sobą w sprzeczności. Jeżeli przez tzw. prawo podmiotowe będziemy rozumieć zespół uprawnień przysługujących jednostkom i gru­pom społecznym oraz nałożonych na nie obo­wiązków, wówczas treść przepisów prawnych da się przełożyć na prawa podmiotów, mniej lub bardziej dokładnie określonych adresatów. Nie jest jednak bez znaczenia, które z tych pojęć zostanie użyte w badaniach porównawczych nad społeczeństwami ludzkimi, albowiem o upraw­nieniach i obowiązkach można mówić nawet tam, gdzie nie występuje naczelna władza państwowa i będące jej decyzjami ustawy.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)