POZORNA BEZSENSOWNOŚĆ WYMIANY

Nie ma tu prze­targu i zawsze wymienia się naszyjniki w ilości i jakości odpowiadającej, przekazywanym dru­giej stronie, naramiennikom. Ta pozornie bez­sensowna wymiana prowadzi do zadzierzgnięcia przyjaznych więzów pomiędzy ustalonymi tradycyjme partnerami, sprzyja rozwojowi żeglar­stwa, budownictwa łodzi oraz umożliwia prze­prowadzenie przy tej okazji normalnych trans­akcji handlowych. Wymiana może być rozłożo­na w dłuższym okresie czasu, tym niemniej każdy z jej uczestników, w sumie, jest w ciągu swe­go życia posiadaczem równej ilości i wartości naszyjników i naramienników, i każdy tyleż sa­mo przekazuje innym; 7) handel zwykły w czy­stej postaci, w którym zawarty jest element obo­pólnej korzyści, w którym dochodzi do przetar­gu, gdzie każda strona stara się możliwie ko­rzystnie odstąpić posiadane przez siebie dobro.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)