POKOJOWY SPOSÓB

Różnie był traktowany zabór bydła należącego do jednego z siąsiednich ple­mion — było to usprawiedliwione, jeśli między plemionami toczyła się wojna. Wreszcie całko­wicie usprawiedliwiona była grabież mienia są­siadujących z Nuerami członków plemienia Dinka. Po zwycięskiej walce zabijano małe dzie­ci i starców, natomiast kobiety i młodzież brano w niewolę (która zresztą wkrótce zamieniała się w adopcję), a bydło rozdzielano pomiędzy zwy­cięzców w ten sposób, że na dany znak wszyscy biegli znaczyć dla siebie poszczególne sztuki spośród bydła zgromadzonego w obozie. Taki podział zdobyczy miał odzwierciedlać równą wartość wkładu każdego z uczestników w powo­dzenie wyprawy wojennej.Bardziej pokojowy sposób nabywania bydła łączył się z dwiema instytucjami zwanymi gual i ngual.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)