PODOBNE POSTĘPOWANIE PLEMION

Podobnie po­stępowały inne plemiona indiańskie żyjące na stepach. W zasadzie po śmierci mężczyzny ro­dzina, która zachowała wszystkie formy i zwy- czaję pogrzebowe, znajdowała się w nędzy, do­póki przyjaciele i krewni nie zrównoważyli po­niesionych strat przez odpowiednie dary. Co więcej, nawet u nieco bardziej rozwinię­tych gospodarczo ludów, trudno jest — zdaniem E. A. Hoebela — ustalić jakieś powszechnie przyjęte normy dziedziczenia, które nie miałyby charakteru statystycznego opisu faktycznych za­chowań. W tym samym plemieniu jedne rodziny postępują wedle tej, inne według odmiennej re­guły. E. A. Hoebel, usiłując znaleźć reguły ogól­niejsze, dochodzi do wniosku, że wśród ludów bardziej prymitywnych mąż i żona nie dziedzi­czą po sobie, co miałoby wynikać z. samego cha­rakteru instytucji małżeństwa stanowiącej so­jusz pomiędzy dwiema obcymi grupami rodo­wymi.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)