PIERWSZE PRÓBY

Pojawiają się pierwsze próby taryfy, określającej różną wartość „odszkodowania” za wyrządzone szko­dy, w zależności od pozycji społecznej sprawcy szkody i poszkodowanego. Centralizacja władzy powoduje, że „porządek publiczny” staje się dobrem naczelnym, a krzywdy i interesy jednostek i grup składowych ustępują na plan dalszy. Uka­ranie jako cel zdobywa przewagę nad wyrów­naniem wyrządzonej szkody. Ochrona ładu spo­łecznego przechodzi stopniowo do wyłącznej dy­spozycji władz centralnych i staje się ich przy­wilejem. Ograniczenie samopomocy prawnej oznacza zarazem likwidację samodzielności grup podstawowych.

 

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)