PEŁNA REALIZACJA ZASADY

Obowiązek zwrotu płatności ślubnej spoczywa na jej pierwotnych nabyw­cach i ich spadkobiercach, a można go nie speł­nić tylko w przypadku, gdy bydło padło wsku­tek choroby, klęsk żywiołowych czy innego wypadku, lub gdy zostało przez kogoś obcego porwane.Pełna realizacja tej zasady mogła łatwo pro­wadzić do konfliktu z inną zasadą, nakazującą ojcu przekazywanie uzyskanego jako udział w płatnościach ślubnych bydła swoim dorosłym synom po to, aby mogli oni zawrzeć związki małżeńskie. Obowiązywała przy tym kolejność według starszeństwa. Najpierw żenił się naj­starszy iz synów, potem następni w miarę jak ilość posiadanego w rodzinie bydła osiągała po­nownie rozmiary niezbędne dla uiszczenia płat­ności ślubnej. W ten sposób przekazywane było dalej mienie, którego zwrotu mógł zażądać prawny właściciel.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)