LUDZIE WOLNI I RÓWNI

Można zatem powiedzieć, że nie jest on wodzem w ścisłym sensie tego sło­wa, ale kapłanem, który z racji szczególnego, sakralnego kontaktu z ziemią, na której żyje dana społeczność, może być przez nią wykorzy­stywany do pełnienia funkcji prawnych. W kra­ju, gdzie wszyscy ludzie są wolni i sobie równi, gdzie nie znana jest jakakolwiek organizacja władzy, dążenie do przywrócenia ładu w zakłó­conych stosunkach społecznych może być speł­nione dopiero poprzez odwołanie się do porząd­ku nadprzyrodzonego. Pośrednikiem między światem świeckim a światem sakralnym jest właśnie kuaar kwac jako wyspecjalizowany eks­pert religijny danej społeczności, na korzyść któ­rej działa. Nie ma on władzy osobistej. Jego cha­ta to sanktuarium, w którym znalazł azyl zabój­ca.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)