KAŻDY SPÓR

Każdy spór może się tam przerodzić w walkę, w którą zostają wkrótce wciągnięte poszczególne wioski, są­siedztwa czy szersze jednostki terytorialne. Oczywiście, do tego ogólnego obrazu należy wprowadzić szereg korektur. Spór wśród miesz­kańców tej samej wioski będzie załagodzony wskutek nacisków ze strony zaniepokojonych innych współmieszkańców. Tzw. „Wódz w lam­parciej skórze”, mający zresztą autorytet sakral­ny, a nie polityczny, może doprowadzić do po­jednania pod warunkiem, że życzą sobie tego obydwie zwaśnione strony.Nuerowie dzielą się na szereg grup żyjących w określonych granicach terytorialnych i mają­cych określone nazwy — grup nazywanych w literaturze plemionami, wewnątrz których możli­we jest zastąpienie krwawej pomsty przyjęciem kompensacji za głowę zabitego.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)