JEDNA Z PODSTAWOWYCH NORM

Jedna z podstawowych norm ich systemu prawnego głosi, że przedmiot należy do tego, kto go wytworzył lub pozyskał dla siebie od na­tury. Norma ta znajduje zastosowanie także do zwierzyny łownej, której ujęcie lub zabicie stało się możliwe dzięki indywidualnemu wy­siłkowi myśliwego. Znajduje to wyraz w szere­gu szczegółowych uprawnień i obowiązków po­zwalających na rozstrzygnięcie sporów powsta­łych wtedy, gdy końcowy efekt łowów wydaje się wynikać z działań więcej niż jednej osoby. W Grenlandii wschodniej, np. ten, kto przygo­tuje pułapkę — otwór w lodzie — ma poten­cjalne prawo do każdej foki, która zostanie w tym otworze złapana.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)