ELASTYCZNIEJSZE STANOWISKO

Jeśli uczci­wie spojrzymy na tę niesprawiedliwość, to przynajmniej będziemy musieli jesz­cze raz zweryfikować wcześniejsze poglądy na temat męskości i kobiecości oraz przygotowania chłopców i dziewcząt do ich przyszłych, dorosłych ról. Jednocześnie psycholodzy i psychiatrzy skupili swą uwagę na tych zmianach społecznych i musieli ponownie przeanalizować wcześniejsze, arbitralne defini­cje „męskości” i „kobiecości”, a także zająć znacznie elastyczniejsze stanowi­sko. Większość z nich wyznaje obecnie pogląd, że każda jednostka jest w swo­im utożsamianiu się częściowo męska, a częściowo kobieca.  Większość chłop­ców identyfikuje się przede wszystkim ze swoimi ojcami, choć w mniejszym stopniu także ze swoimi matkami i kopiuje niektóre ich zachowania i zaintere­sowania.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)