DO KOGO NALEŻY WŁASNOŚĆ

I tu znów trudno byłoby w jednym zdaniu określili, do kogo należy własność kości słonio­wej. Nie jest to własność zespołowa grupy krewnych, gdyż poszczególne porcje są, wedle z góry ustalonej reguły, przydzielone poszcze­gólnym osobom w zależności od charakteru wię­zi pokrewieństwa, która je łączy z myśliwym czy znalazcą. Ten ostatni zaś występuje jako je­dyny uprawniony posiadacz wobec współtowa­rzyszy polowania czy wyprawy, w trakcie któ­rej natrafiono na padlinę słonia. Ponieważ rela­cje pokrewieństwa nie mogą ulec zmianie, nie może dojść do sytuacji, w której można by za­żądać zwrotu raz przydzielonej porcji kości sło­niowej. Obowiązek rozdania łupu powstał w mo­mencie ustalenia, kto zadał pierwszy cios lub kto pierwszy znalazł, lub dotknął padliny.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)