DLA CELÓW TEORETYCZNYCH

Uproszczony dla celów teoretycznych model społeczeństwa bezpaństwowego składa się zatem z kilku części składowych, między którymi za­chodzi zasada wzajemności w wersji pozytyw­nej i w wersji negatywnej. Wewnątrz każdej części składowej obowiązują stosunki innego ty­pu, nazwijmy je stosunkami asymetrycznymi. Życzliwość wobec członka rodziny, wobec blis­kiego krewnego nie jest obliczona na odwza­jemnienie z jego strony, ale jest podtrzymywa­na w interesie grupy jako całości. Podobnie są kalkulowane indywidualne straty. Wewnątrz grupy nie obowiązuje zasada odpłaty czy od­szkodowania i tylko greckie Erynie mogą w nadprzyrodzony sposób gnębić winnych zabój­stwa współrodowca. Na zewnątrz systemu rów­nież działają stosunki asymetryczne, tym razem oparte o emocje negatywne, jak np. to ma miej­sce w przypadku grabieży, polowania na głowy, porywania kobiet, przetargu handlowego itd.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)