CZŁONEK LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

„Dzierżaw­cy” natomiast mogą się na tym terenie osiedlać, zbierać owoce, łowić ryby, polować i zakładać swoje ogrody. Przekazywane są również kon­kretne uprawnienia, np. do polowania i poło­wów w określonym rejonie czy też do ścięcia określonej liczby sagowców. Pomiędzy niektó­rymi społecznościami istnieją umowy, na mocy których podczas pobytu na obcym terenie wol­no zaspokoić głód w miejscowym ogrodzie. Każdy członek społeczności lokalnej — męż­czyzna i kobieta — ma równe uprawnienia do użytkowania i korzystania z obszaru rodowego. Oznacza to równe uprawnienia wszystkich członków do zbierania produktów leśnych, ło­wów i rybołówstwa, ścinania sagowców, zakła­dania ogrodów i domów. Łączy się z tym rów­ność w podejmowaniu decyzji dotyczących roz­porządzenia określonymi uprawnieniami.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)