BEZWARUNKOWA UTRATA

Niezależnie od wymienionych sztuk bydła, rozwodnik lub wdowiec może przekazać, tj. pozostawić rodzinie kobiety, ruok gaanke, czyli bydło symbolizujące prawa ojcowskie do urodzonych przez kobietę dzieci. Wysokość ta­kiej opłaty wynosiła około pięciu sztuk bydła za jedno dziecko. Oczywiście, w zależności od cha­rakteru stosunków wiążących mężczyznę z krewnymi kobiety, może on pozostawić im znacznie więcej. Z powyższego wyliczenia wy­nika, że przekazane w użytkowanie bydło skła­dające się na płatność ślubną, pozostaje nadal własnością „pana młodego”. Traci on swoją wła­sność bezwarunkowo tylko w przypadku śmierci żony, która pozostawiła po sobie co najmniej troje dzieci urodzonych w czasie trwania mał­żeństwa lub uznanych przez męża jako jego własne potomstwo.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)