Monthly Archives: Marzec 2013

BEZ PRAWA I WŁADZY

Odniosłem wra­żenie, że tylko w bardzo rzadkich przypadkach można wyrównać doznaną krzywdę inaczej niż za pomocą siły lub groźby jej użycia. Jeśli Nue- rowie nie mają prawa, to jednocześnie nie

PRZYRODZONY STAN LUDZKOŚCI

Tomasz Hobbes w Lewiatanie — jednej z ulu­bionych lektur Cromwella —- zdawał się korzy­stać z ówczesnej wiedzy etnograficznej, kiedy charakteryzował przyrodzony stan ludzkości ja­ko stan wojny wszystkich przeciwko wszystkim: gdy

OPIS SPOŁECZEŃSTWA

Oto bowiem ludy dzikie w róż­nych miejscach Ameryki nie mają żadnego rzą­du poza władzą w małych rodzinach, których zgoda zależy od przyrodzonych pożądań; […] Ta wojna każdego człowieka z każdym

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

Wręcz przeciwnie, np. .Ndendeuli zasadniczym sposobem rozwiązywa­nia pojawiających się konfliktów jest pokojowe spotkanie zwaśnionych wraz ze swymi stronni­kami i rozstrzygnięcie sporu w sposób kompro­misowy. Nie jest zatem tak, że anarchia

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)