Inny charakter ma rozpowszechniona w róż­nych zakątkach świata instytucja tzw. potlaczu, która została przez etnografów najwcześniej spostrzeżona w rejonie północno-zachodniego wybrzeża Ameryki Północnej. Żyjące tam ple­miona indiańskie urządzają niezliczone święta, podczas których dochodzi do specyficznej rywa­lizacji w ilości rozdawanych lub ostentacyjnie niszczonych na miejscu dóbr. Wódz zazwyczaj angażuje całą podległą mu grupę lokalną do po­mocy w zgromadzeniu niezbędnych zapasów na rywalizacyjne święto, w trakcie którego zmierza się z innym wodzem. Podobne święta urządzają niżej postawione w hierarchii społecznej rodzi­ny. W wyniku zwycięstw poszczególne osoby z „arystokratycznych” rodów podwyższają swo­ją pozycję w hierarchii społecznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *