Zwycięstwo zaś, to zniszczenie lub rozdanie przeciwnikom większej ilości dóbr, niż ci są w stanie zniszczyć lub odwzajemnić. Podobną rywalizację spotkać można w innych rejonach świata, ale przywykło się stosować dla niej termin „potlacz”, zaczerp­nięty z jednego z języków indiańskich, znaczący dosłownie tyle co „żywić”, „spożywać”. Taką instytucję Mauss nazywa „świadczeniami ca­łościowymi typu agonistycznego”. Typ agonis- tyczny, oparty o wzajemną wymianę (przeciw- dar = dar + nadwyżka), prowadzący do zwy­cięstwa jednej ze stron przez wyczerpanie moż­liwości przeciwnika, wydaje się być historycznie późniejszy i związany ze wzrostem rywalizacji ekonomicznej, społecznej i politycznej w ramach różnicującego się wewnętrznie społeczeństwa pierwotnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *