Monthly Archives: Listopad 2016

Nie można oczekiwać od dzieci, że zawsze będą traktowały swe obowiązki z całą odpowiedzialnością — nie stać na to nawet piętnastolatka (dorosłemu człowiekowi zdarza się popaść od czasu do czasu w beztroskę). A więc trzeba dzieci przywoływać czasem do porządku. Jeśli nie zabraknie wam cierpliwości, starajcie się upominać tonem rzeczowym i grzecznym, jakbyście zwracali się do dorosłego. Napastliwy, oskarży- cielski ton nie zachęca do wykonania pracy. Korzystne jest nakładanie na dzieci takich obowiązków, które mogą wykonywać wspólnie z innymi członkami rodziny; może to być np. wycieranie naczyń czy strzyżenie trawnika przed domem. . Poważniejszy charakter zajęcia i świadomość, że się jest autentycznie pomocnym, stanowią dodatkową zachętę.

Dlaczego poczucie winy u rodziców sprzyja trudnościom wychowawczym. Jest wiele sytuacji, w których budzi się u rodziców zrozumiałe poczucie winy w stosunku do dziecka. Są inne sytuacje dość przejrzyste: matka podejmuje pracę bez uprzedniego rozstrzygnięcia z własnym sumieniem, czy będzie się to wiązało z zaniedbywaniem dziecka; rodzice mają dziecko upośledzone fizycznie czy umysłowo; rodzice’ zaadoptowali dziecko i nie mogą się pozbyć natrętnej myśli, że zobowiązani są do nadludzkich starań, by usprawiedliwić przyjęcie na siebie odpowiedzialności za cudze dziecko; rodzice byli sami wychowywani w atmosferze ciągłej dezaprobaty i w następstwie niezmiennie czują się winni, chyba że mogą udowodnić swoją niewinność; rodzice studiowali psychologię dziecięcą i wiedzą, że nie sposób uniknąć wszystkich czyhających pułapek, a mimo to uważają, że w związku ze swoją specjalnością zobowiązani są do wykazania się czymś lepszym od innych.