Monthly Archives: Listopad 2016

Nie można oczekiwać od dzieci

Nie można oczekiwać od dzieci, że zawsze będą traktowały swe obowiązki z całą odpowiedzialnością — nie stać na to nawet piętnastolatka (dorosłemu człowiekowi zdarza się popaść od czasu do czasu

Poczucie winy u rodziców

Dlaczego poczucie winy u rodziców sprzyja trudnościom wychowawczym. Jest wiele sytuacji, w których budzi się u rodziców zrozumiałe poczucie winy w stosunku do dziecka. Są inne sytuacje dość przejrzyste: matka