Monthly Archives: Wrzesień 2016

Zazdrość może być z wychowawczego punktu widzenia szkodliwa. Te bez wątpienia intensywnie- przeżywane emocje nawet przez dorosłego, mogą być szkodliwe i dla riialutkiego dziecka, ponieważ nie zdaje sobie ono sprawy z tego, co je gnębi.  Jeśli zazdrość jest nasilona, może przesłonić dziecku czarną chmurą świat nawet na czas dłuższy. Ale uczucie zazdrości to jedno ze zjawisk towarzyszących życiu i nie można mu skutecznie zapobiegać, rodzice nie mogą więc oczekiwać od siebie rzeczy niemożliwych. Jednakże mogą uczynić wiele, by zminimalizować zazdrość i pomóc dziecku w przeniesieniu tych emocji w inne sfery uczuciowe, nie wiążące się z bolesnymi przeżyciami i mające charakter konstruktywny. Jeśli malec zrozumie, że nie ma powodu obawiać się tak bardzo rywala, nabierze pewności siebie, a i w przyszłości będzie lepiej sobie radził w sytuacjach rywalizą- cyjnych w pracy i w domu.

Jak pomóc dziecku w sytuacji rywalizacyjnej. Przeważająca większość małych dzieci reaguje na pfzyjście na świat kolejnego dziecka w rodzinie pragnieniem, by samemu powrócić do niemowlęctwa przynajmniej w pewnych momentach, i jest to zjawisko całkowicie normalne. Od czasu do czasu proszą o butelkę. Zdarza się, że zaczynają ponownie moczyć łóżeczko i majtki, mogą się nawet zanieczyszczać. Powracają do dziecinnego sposobu mówienia i udają bezradność wobec codziennych czynności. Roztropnie będzie, jak sądzę, potraktować z humorem pragnienie malca, aby przeobrazić się na powrót w niemowlę w tych momentach, gdy niepokój jego się szczególnie nasila. Po przyjacielsku podejmując grę, rodzice mogą pozwolić sobie nawet na zaniesienie małego do dziecinnego pokoju i rozebranie go. Przekona się w ten sposób, że nie odmawiają mu tych rzeczy, które zdają mu się niezwykle przyjemne, choć zapewne spotka go w tym zakresie rozczarowanie.