Monthly Archives: Styczeń 2016

W przeszłości panował pogląd, że dzieci powinno się miec w młodym wieku. Rodzice byli więc bardziej elastyczni, duchowo bliżsi swoim dzieciom (podobnie do zawodów sportowych, które wymagają większej wytrzymałości. Rodzicielstwo także wymaga wytrzymałości. Badania wykonane w poprzednim pokoleniu wykazały, że wychowanie dziecka wymaga zrozumienia i tolerancji osiąganych przez większość rodziców po trzydziestce, a nie po dwudziestce. Na ogół ocenia się, że w rodzinach, w których rodzice są po trzydziestce, lepiej układają się stosunki rodzice—dziecko. Kiedy starałem się to wytłumaczyć, doszedłem do wniosku, że młodsi rodzice są ciągle bliżej swojego dzieciństwa niż dorośli, choć się do tego nie chcą przyznać.

Czytając o młodych kobietach i słuchając kobiet, które mają zamiar po raz pierwszy podjąć pracę, dowiedziałem się, że w naszym dyskryminującym społe­czeństwie często słyszą one takie uwagi, jak: kobiety nie są dobrymi inżyniera­mi lub fizykami lub są gorsze od mężczyzn — managerów. Wiele z nich nie ma do siebie zaufania, nie wierzy, iż uda im się osiągnąć sukces w wybranym zawodzie, zwłaszcza gdy mają dużo ambicji. Dla tych kobiet wcześniejsze podjęcie pracy może okazać się lepsze, gdyż mogą one awansować o kilka szczebli, utrwalić dobrą opinię o sobie i przekonać się, że osiągnęły to, co chciały dopiero wtedy byłoby im łatwiej przejść na całkowite lub częściowe wychowywanie dziecka, z zamiarem powrotu do pracy w późniejszym okresie.