Monthly Archives: Listopad 2015

EMOCJONALNA IDENTYFIKACJA Z RODZICAMI

Rodzice instynktownie pobudzają jego rozwój, okazując ra­dość z każdego, najmniejszego osiągnięcia. Pod koniec drugiego roku życia zaczynają płynąć słowa i zdania — rolą rodziców jest słuchać. Dzieci między trzecim a szóstym

WIELE BUDUJĄCYCH ZAJĘĆ

Jest wiele bardzo budujących i radosnych zajęć, w które mogą się zaan­gażować dzieci w wieku szkolnym bez żadnego planowania — zabawa z rówie­śnikami, zabawa lalkami, gry, czytanie książek i zajmowanie

ZAJĘCIA GRUPOWE

W porównaniu z tymi zaletami wartość specjalnych i narzuconych lekcji wydaje mi się wtórna. Nie chodzi o to, że specjalna nauka jest zła czy niepo­trzebna. Nie można jednak dopuścić do