Monthly Archives: Listopad 2015

Rodzice instynktownie pobudzają jego rozwój, okazując ra­dość z każdego, najmniejszego osiągnięcia. Pod koniec drugiego roku życia zaczynają płynąć słowa i zdania — rolą rodziców jest słuchać. Dzieci między trzecim a szóstym rokiem życia ze szczególną uwagą obser­wują rodziców tej samej płci i starają się być takie same — w zachowaniu, zainteresowaniach, uczuciach, a także działaniu. Jest to kluczowy krok do dojrzałości, widoczny zwłaszcza w tych społeczeństwach, w których wszyscy mężczyźni zajmują się tym samym, a wszystkie kobiety innym zawodem. Przez emocjonalną identyfikację z rodzicami wszystkie małe dzieci uczą się zasad dobrego wykonywania pracy rodziców i ta nauka trwa przez całe życie

Jest wiele bardzo budujących i radosnych zajęć, w które mogą się zaan­gażować dzieci w wieku szkolnym bez żadnego planowania — zabawa z rówie­śnikami, zabawa lalkami, gry, czytanie książek i zajmowanie się samodzielnie wybranym hobby. Nie jest to tylko przyjemne spędzanie czasu. Zajęcia te pozwolą na wykształcenie u dzieci żywych i ciepłych uczuć w społeczeństwie, które pcha nas coraz bardziej w kierunku zimnej techniki. Uczą ponadto współżycia z innymi, współpracy, kierowania, bycia kierowanymi, tworzenia, odpowiedzialności, samodzielnego myślenia i samodyscypliny. W ten sposób pomagają w przygotowaniu dzieci do przyszłych karier i dobrych stosunków z innymi ludźmi.

W porównaniu z tymi zaletami wartość specjalnych i narzuconych lekcji wydaje mi się wtórna. Nie chodzi o to, że specjalna nauka jest zła czy niepo­trzebna. Nie można jednak dopuścić do tego, aby takie lekcje lub narzucone zajęcia zajęły miejsce zajęć spontanicznych. Kiedy oboje rodzice pracują poza domem, zajęcia pozaszkolne mogą być sposobem na pilnowanie dzieci. Ideałem byłoby, aby dziecko chodziło na jakieś zajęcia grupowe, najlepiej w swojej szkole, jeśli ta oferuje takie zajęcia, którym dziecko oddaje się z własnej wołi i z radością. Ich wartość zależy od tego, czy dziecko samo je wybrało i z jakim entuzjazmem do nich podchodzi, a także od tego, czy przewodnictwo, odpowiedzialność, inicjatywę i tworzenie pozostawio­no grupie. Instruktorów należy wybrać w zależności od ich popularności u dzieci.