Monthly Archives: Październik 2015

Mogę przedstawić inne dzieci, które codziennie po lekcjach są równie zajęte swoimi własnymi zainteresowaniami. Podczas tych zajęć są one sobą, pielęgnują swoje zainteresowania i rozwijają charaktery. Problem nie polega na tym, ile godzin dziecko powinno być zajęte lub ile powinno mieć zainteresowań, ale na tym, w jakim nastroju zaczyna i wykonuje te zajęcia. Dlaczego zadałem sobie trud, aby wymienić zajęcia dzieci? To proste. Chcia­łem przypomnieć nam, że istnieje wspaniały system, dzięki któremu dzieci, które są kochane, biorą od rodziców i świata wszystko to, czego pragną. Przez wieki system ten wystarczał i wydał mnóstwo znakomitych ludzi, którym po­wiodło się i w szkole, i w życiu.

  1. Częste po­wtarzanie bardzo pomaga dzieciom nauczyć się, a następnie powtorzyc samo­dzielnie takie zdanie. Rodzic może zaprosić dziecko do wspólnych cwiczen słowami: „a teraz powtórzmy razem — nie chcę, abyś to robił . To do pewnego stopnia ułatwi dziecku traktowanie ciała jak swoją własnosc nawet jeśli propozycja padnie ze strony dorosłego krewnego lub przyjaciela domu. Aby ochronić małe dziecko przed porywaczami, powiedziałbym bez specjal­nego nacisku „nie wsiadaj do samochodu z nikim poza nami. Nie chodź z nikim do jego domu. Jeśli cię ktoś o to poprosi, to powiedz „me, me chcę odejdź. Mówiąc dziecku, że nie musi słuchać obcych (porywacza lub za­czepiającego) i że są rzeczy, które może robić, dajesz mu pewną siłę. 

  1. Jeśli dziecko będzie chciało się dowiedzieć, co obcy może zrobić, to można mu odpowiedzieć, że „na świecie jest trochę niedobrych ludzi, którzy mogą byc zli dla dzicci” Jeśli dziecko słyszało o napastowaniu od kolegów lub w telewizji i pyta, dlaczego tak się dzieje, to starałbym się zachować spokój. Powiedziałbym: „jest trochę ludzi, którzy mają coś nie w porządku z głową; zamiast zakochac się w kobiecie, zakochują się w małych chłopcach lub dziewczynkach i chcą je zabierać do domu, żeby z nimi mieszkać”. Starałbym się szukać najłagodniej­szych wyjaśnień takiego zachowania, które stanowiłyby ostrzeżenie, gdyz uwa­żam, że należy wychowywać dziecko w jak największym zaufaniu do innych ludzi.