Monthly Archives: Sierpień 2015

STOSUNKI MIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI

Podstawą są natomiast stosunki między dziećmi a rodzicami. Chłopiec w wieku około 3 lat zaczyna przeczuwać, że jego przeznaczeniem jest być mężczyzną. Obserwuje ojca, identyfikuje się z nim i stara

ZACHOWANIE MĘSKIE LUB KOBIECE

Na przykład chłopiec, który wyrasta na mężczyznę, którego w naszym społeczeń­stwie nazywa się zniewieściałym, w dzieciństwie utożsamiał się przede wszy­stkim z matką, a nie z ojcem. Istnieje wiele czynników, które

W RÓŻNYCH STRONACH ŚWIATA

W jednej części świata bycie mężczyzną oznacza kult macho — twardego, agresywnego i dominującego. W innej części lub w innej klasie społecznej oznacza to „filozofowanie” i zain­teresowanie sprawami „ducha”. Ostatnio