Monthly Archives: Sierpień 2015

Podstawą są natomiast stosunki między dziećmi a rodzicami. Chłopiec w wieku około 3 lat zaczyna przeczuwać, że jego przeznaczeniem jest być mężczyzną. Obserwuje ojca, identyfikuje się z nim i stara zachowywać się dokładnie, jak on. W ten sposób nabywa poczucia męskości. W mniejszym stopniu chłopiec identyfikuje się także ze swoją matką i w ten właśnie sposób zaczyna pojmować to, co kiedykolwiek będzie wiedział o kobietach. W trakcie prawidłowego rozwoju dziewczynka głównie utożsamia się z mat­ką, choć w mniejszym stopniu także z ojcem. Niektóre dzieci identyfikują się głównie z rodzicem płci przeciwnej.

Na przykład chłopiec, który wyrasta na mężczyznę, którego w naszym społeczeń­stwie nazywa się zniewieściałym, w dzieciństwie utożsamiał się przede wszy­stkim z matką, a nie z ojcem. Istnieje wiele czynników, które mogą u chłopca spowodować taką odwrotną identyfikację z matką zamiast z ojcem, np. słabe związki z ojcem i bardzo silne z niezwykle zaborczą matką. Podobnie dziew­czynka, która w miarę dojrzewania zaczyna przybierać męskie zachowanie i ubiór, prawdopodobnie utożsamiała się głównie z ojcem, a nie z matką. (Nie mówię tego o wielu dziewczętach, które przechodzą okres łobuzerstwa).  Oczywiste jest, że to co nazywa się zachowaniem męskim lub kobiecym, zainteresowaniami, ubiorem czy manierami nie jest stałe, lecz zależy od za­chowań grupy społecznej i pojedynczej rodziny. 

W jednej części świata bycie mężczyzną oznacza kult macho — twardego, agresywnego i dominującego. W innej części lub w innej klasie społecznej oznacza to „filozofowanie” i zain­teresowanie sprawami „ducha”. Ostatnio wiele młodych Amerykanek wyrasta na osoby bez oznak bierności, kruchości i bezradności, co 100 lat temu uzna­wano za treść kobiecości. Mały chłopiec wierzy, że jego ojciec jest najsilniejszym, najmądrzejszym i naj­bogatszym człowiekiem na świecie. Stara się naśladować jego zachowanie, timbre głosu, powtarza jego słowa, a nawet przekleństwa. W zabawie kopiuje sposób prowadzenia samochodu przez ojca i jego uwagi wypowiadane podczas jazdy. Bawi się w wychodzenie do pracy w fabryce lub w biurze.