Monthly Archives: Sierpień 2014

Oglądali niektóre z programów telewizyjnych dla dzieci, zwłaszcza w soboty rano. Rodzice ci stwierdzili, że odnaleźli wiele wartości w tym niezwykłym zajęciu. Wiedzieli co oglądały ich dzieci i stawiali weto wszelkiej przemocy. Stwierdzili, że nie sprawia im trudności prowadzenie naturalnej, pozbawionej krytyki roz­mowy na temat obejrzanych programów i podobnych tematów. Dzieci korzy­stały z okazji, aby zadać wiele pytań na temat nurtujących je problemów, a rodzicom wyjaśnianie ich sprawiało wiele przyjemności.Zobaczyli, że komentarze ich dzieci są zdumiewająco mądre i zabawne, a zwłaszcza sarkazm dotyczący reklam.  Rodziców zdumiało, że oglądanie nie­których programów sprawia im rzeczywistą przyjemność. 

Moje rozmowy z 6 ojcami dotknęły ogólnego tematu obaw przy wy­chowywaniu dzieci. Scott — 29-letni ojciec 8-miesięcznego syna — zapytał: „Jak z reakcji dziecka wywnioskować, że jedno z rodziców jest dominujące? Chodzi mi o wpływ kształtujący dziecko — martwię się tym. Więź mojej żony z dzieckiem jest bardzo mocna. Spędza z nim całe dnie. Cieszę się z tej bliskości. Sam jestem poza domem przez cztery dni w tygodniu i muszę wie­dzieć, czy też mogę mieć jakiś wpływ na dziecko. Nie chcę, aby wyrosło na słabeusza i nie mężczyznę. Jeśli będę musiał mu poświęcać więcej czasu, to w jakim wieku mam zacząć to robić?”. Jim rozszerzył pytanie: „Jak sprawić, aby chłopcy byli w przyszłości męscy, a dziewczynki kobiece?” oraz „Ile czasu powinien ojciec spędzać ze swoimi synami?”. Leon powiedział: „Uważam, że to pytanie można zadać inaczej: „Czy dziew­czynki należy inaczej traktować niż chłopców?”.

Moje odpowiedzi na te pytania znajdziecie czytając tę część dalej. Ten temat jest obecnie przedmiotem szerokich dyskusji. Nie można po prostu zacząć od pytania: „Jak powinniśmy wychowywać chłopców i dziewczynki?”. Najpierw trzeba odpowiedzieć na pytanie: „Jaką rolę chcą mężczyźni i kobiety odgrywać we współczesnym społeczeństwie?”. Rozważania te mogą być nieco zjadliwe, co wynika z walki o Poprawkę o Równości Praw a ludzie ciągle przechodzą z jednej do drugiej grupy. Kiedy kobiety i mężczyźni wiedzą, jaką rolę chcą odgrywać, wtedy łatwiej im rozważać wtórne zagadnienie, dotyczące sposobu wychowania dziewcząt i chło­pców tak, aby przygotować ich do ról, które będą odgrywali w życiu dorosłym.