Monthly Archives: Lipiec 2014

PIELĘGNOWANIE MĘSKOŚCI I KOBIECOŚCI

Postawione pytanie — jak pielęgnować „męskość” u chłopców i „kobiecość” u dziewczynek też jest zbyt trudne, aby odpowiedzieć na nie racjonalnie, gdyż pojęcia męskości i kobiecości znacznie się różnią w

PODOBNE U OBU PŁCI

W różnych częściach świata zachowanie męż­czyzn i kobiet pracujących na roli — chód, mowa i gesty — zawsze były bardzo podobne u obu płci. Tak więc w każdym społeczeństwie inaczej

PODEJŚCIE I POGLĄDY LUDZI

Gloryfikowano konkurencję i sukcesy przyszłych karier i uczono chłopców choćby łagodnie lekceważyć tych wszy­stkich, którzy wybrali „niemęskie” zawody lub wykazywali „zniewieściałość” w zachowaniu. W przeszłości uważano, że dziewczynka powinna oczekiwać małżeństwa

PRZYZWYCZAJENIE DO PRACUJĄCYCH ŻON

Męż­czyźni musieli się przyzwyczaić do pracujących żon i nie odczuwać wstydu z tego powodu. Reklama nowych wyrobów, jak: samochody, wyposażenie kuchni różnych rodzajów, telewizory i urządzenia klimatyzacyjne sprawiła, że małżeństwa