Monthly Archives: Czerwiec 2014

ELASTYCZNIEJSZE STANOWISKO

Jeśli uczci­wie spojrzymy na tę niesprawiedliwość, to przynajmniej będziemy musieli jesz­cze raz zweryfikować wcześniejsze poglądy na temat męskości i kobiecości oraz przygotowania chłopców i dziewcząt do ich przyszłych, dorosłych ról. Jednocześnie

UTOŻSAMIANIE DZIECKA Z RODZICEM

Większość dziewczynek utożsamia się z matkami, ale także z ojcami. Weźmy kilka przykładów. Obecnie wiem, że głównym powodem zajęcia się pediatrią była częściowa identyfikacja z moją matką. Byłem najstarszym z sze­ściorga

ROLA PRZYPISANA PŁCI

Wiele kobiet, które w przeszłości pierwsze wstępowały na wydziały medyczne, prawo i politechnikę lub do sił powietrznych, bardziej od przeciętnych dziewcząt utożsamiały się ze swoimi ojcami, co pomagało im protestować

MIESZANINA IDENTYFIKACJI

Z kolei kobiety, które pielęgnują silnie uwodzicielską „kobiecość” w sposobie ubierania się i zachowania, przy bliższym poznaniu ujawniają wrogie nastawie­nie do mężczyzn. Ta mieszanina identyfikacji u chłopców i dziewcząt jest różna