Monthly Archives: Marzec 2014

UKRYWANIE WŁASNEJ PEWNOŚCI SIEBIE

Kiedy ojciec robi wielką sprawę z różnych zabawek, ubrań czy zajęć syna lub córki, oznacza to przede wszystkim, iż pragnie ukryć własny brak pewności — świadomie lub nie — co

DOSŁOWNA INTERPRETACJA

Nim przejdziemy dalej, spójrzmy na przykład, który pokazuje, jak złożone wia­domości mogą być rozmaicie interpretowane przez „swoich” i „obcych”. Jeżeli wie­my lub zgadujemy, jaka toczy się gra, zupełnie inaczej będziemy

TREŚĆ TEMATYCZNA

Treść tematyczna jest po prostu rytualnym zbiorem wyrazów pozbawionych dosłownego znaczenia, treść relacyjna to przyjaźń i koleżeńska rywalizacja, a okazywana postawa to szacunek oparty na oce­nie umiejętności toczenia gry z