Monthly Archives: Listopad 2013

INTENCJA PRAWA

Jeśli sędzia pragnie „odkryć” intencję prawa, nie może pójść do prawodawców i spytać, co mie­li na myśli, uchwalając ów przepis. Prawodawcy może już nie żyją, a jeśli żyją, być może

OD CAŁOŚCI DO CZĘŚCI

Przechodzenie od całości do części i z powrotem do całości to sens kręgu here- menutycznego. Proces ten zdaniem interpretatywistów prowadzi do „dobrej” inter­pretacji i dodaje wrażliwości naukom społecznym. Podobnie się dzieje,

INTERPRETACJA MYŚLI

O    interpretacji myśli się na ogół jako o samotnej pracy nad pisanym tekstem. Tymczasem wiele czynności związanych z interpretacją wiąże się jednocześnie z procesem socjalizacji. Niestety, socjalizację przedstawia się często