Monthly Archives: Wrzesień 2013

WSPÓLNA STRUKTURA

Wspólna struktura ustalania sensów nie wypełnia całego procesu socjalizacji, ale jest koniecznym warunkiem, by proces ten się potoczył. Rozwój tej struktuiy bardzo przypomina czynność interpretowania. Wymaga nauczenia się zbioru reguł,

O KROK DALEJ

Posuńmy się dalej. Niech Czytelnik wyobrazi sobie klasę i siebie jako ucz­nia. Między uczniami, nauczycielem i uczniami, uczniami i nauczycielem krążą wiadomości faktyczne, relacyjne i emocjonalne. Wiemy, co powinniśmy zrobić,

INTERPRETACYJNE PODEJŚCIE

Na podejście interpretacyjne popatrzeć można pod innym jeszcze kątem. W efekcie inaczej, jaśniej i ostrzej zobaczymy centralne kwestie oddzielające mar­ksizm od funkcjonalizmu. W tym celu przypomnijmy sobie dwa ważne elementy