Monthly Archives: Lipiec 2013

FUNKCJONOWANIE SYSTEMU

Nauczywszy dziecko, że „nieważne, jakie masz znajomości, ale jaką masz wiedzę”, możemy uznać, że nauczyliśmy je fundamentalnej zasady współcze­snego życia społecznego. W opinii marksistów rzeczy mają się zgoła inaczej. Pojęcie

POKAZANIE RÓŻNIC

Pokazawszy te różnice między marksistowskim i funkcjonałistycznym punktem widzenia, możemy zająć się pytaniem podstawowym dla interpretatywistów: Jakie są naprawdę reguły gry w nowoczesnym społeczeństwie demokratycznym?Wydaje się, że znowu stanęliśmy wobec

ŚWIADOME ODTWARZANIE

Domaga sią świadomego odtwarzania demokratycz­nych forrn życia, które ludziom pozwalają nie zgadzać sią miądzy sobą, a które zbu­dowane są z takich cnót, zasad, postaw i wartości, jak wolność, tolerancja, rozsą­dek,