Monthly Archives: Kwiecień 2013

PRAWA PODMIOTOWE

Z pojęciem tym mamy do czynienia wtedy, gdy mówimy o  tzw. prawach podmiotowych. Myśli o nich ten, kto mówi np. o prawach człowieka i obywatela, o  prawie do słusznej zapłaty za wykonaną

KAŻDY SPÓR

Każdy spór może się tam przerodzić w walkę, w którą zostają wkrótce wciągnięte poszczególne wioski, są­siedztwa czy szersze jednostki terytorialne. Oczywiście, do tego ogólnego obrazu należy wprowadzić szereg korektur. Spór

W CIĄGU ROKU

Nie ma wśród nich osób spełnia­jących funkcje legislacyjne czy sądownicze. Ist­nieją jedynie umowne zapłaty, o których sądzi się, że są należne komuś, kto został poszkodowany, np. na skutek cudzołóstwa z