Monthly Archives: Luty 2013

MAJĄC POPARCIE

Bez wątpienia słaby ma mało szans, aby mając za sobą słuszność otrzymał satysfakcję. Ale ten kto ma rację, znajdzie poparcie u swoich krew­nych. Odwołanie się do przemocy lub przeciw­stawienie się jej

PRAKTYCZNA REALIZACJA

Po drugie, praktyczna realizacja tak rozumianego prawa może być pozostawiona woli i możliwościom zainteresowanych. Efektywność prawa będzie wówczas wyznaczona przez szereg czynników natury praktycznej, takich jak od­ległość dzieląca siedziby stron,

W SPOŁECZEŃSTWIE

W społeczeństwie Nuerów dthrona upraw­nień i realizacja obowiązków dokonuje się po­przez jedną z trzech możliwych procedur: samo­pomoc prawną, mediację osób trzecich i dziatanie grupy społecznej jako całości przeciwko wy­izolowanemu sprawcy