Monthly Archives: Maj 2012

WYMIANA DÓBR

Wymiana dóbr materialnych w społeczeństwie przedpaństwowym często staje się zrozumiała dopiero tedy, gdy ujmiemy ją w kontekście spo­łecznym, a nie jako stosunek między dwiema jednostkami. Wzajemne uprawnienia i obowiąz­ki partnerów