Monthly Archives: Luty 2012

WŁASNOŚĆ I UPRAWNIENIA DO DÓBR

E. Evans-Pritchard, któremu zawdzię­czamy najpełniejszy opis tradycyjnego sposo­bu życia Nuerów, uważa, że najlepiej można zrozumieć ich postępowanie zmieniając fran­cuską maksymę cherchez la femme na cher- chez la nache. Nawet bowiem

DLA PRAWOMOCNOŚCI

Mleko i jego przetwory stanowią obok prosa codzienną strawę Nuerów, uzupełnianą mięsem ubitych podczas uroczystych ceremonii społecz­nych i religijnych sztuk bydła oraz krwią upu­szczaną żywym sztukom w suchej i upalnej

POŁOŻENIE OSAD

Osady zwykle położone są na wzniesieniach zapewniających bezpieczeństwo podczas powo­dzi nieuniknionych w deszczowej porze roku. Poszczególne gospodarstwa, obejmujące zwykle kilka chat zamieszkałych przez żony ojca rodzi­ny i ich potomstwo oraz

KRYTERIUM TERYTORIALNE

Zacznijmy od kryterium terytorialnego. Krai Nuerów dzieli się na określoną ilość rejonów Których mieszkańcy jako całość stanowią , ple­miona , rozumiane w tym przypadku iako”najszersze części składowe ludu Nuerów. Części